Naše silné stránky:

 • flexibilita

 • náročnosť

 • zameranie kurzu

 • tempo

 • časový harmonogram

Dalej ponúkame:

 • odbornú asistenciu našich lektorov

 • spoluprácu s lektorom i mimo vyučovacích hodín formou komunikácie e-mailom

 • ponuka pravidelného monitoringu našej výučby pre zainteresovaných manažérov firiem a spätná väzba

 • vedenie presnej, individuálnej evidencie o práci klienta a jeho "jazykového rastu"

 • pravidelné predkladanie daných vyhodnotení pre zodpovedných manažérov firmy podľa vopred dohodnutých intervalov

  - v prípade záujmu zo strany firmyÚvod | Profil spoločnosti | Firemná výuka | Kurzy | Doučovanie | Štúdium v zahraničí | Fotogaléria | Kariéra | Kontakt

empiria@empiriajazyky.eu
© Empiria - Brána do sveta jazykov