Sme zástancami komunikatívneho štýlu výuky. V takomto systéme je študent neustále nabádaný ku komunikácii, dialógu, opisu a
odpovediam individuálne i v tíme.

Nášho klienta pripravujeme hlavne po hovorovej a posluchovej stránke s dôrazom na ich vzájomnú vyváženosť, ako i na urýchlenú
aplikáciu daných znalostí do "konverzácií v jazyku".

Najväčší efekt dosahujeme prácou v malých skupinách, prípadne individuálne.

Ponúkame neustálu interaktivitu lektora a klienta.

Pri našom vyučovaní jednoznačne preferujeme snahu hovoriť cudzím jazykom od prvej vyučovacej hodiny s postupným prechodom
na plnú konverzáciu v danom jazyku.

Pri našej metodike vyučovania kladieme dôraz predovšetkým na:

  • rozšírenie všeobecnej slovnej zásoby

  • gramatických pravidiel

  • fráz a idiómov v cudzom jazyku

  • získanie komunikačných zručností v denných profesionálnych situáciach na pracovisku, ale i v spoločenskom prostredí

  • osvojenie si odbornej slovnej zásoby a termínov podľa individuálnej požiadavky zodpovedných manažérovÚvod | Profil spoločnosti | Firemná výuka | Kurzy | Doučovanie | Štúdium v zahraničí | Fotogaléria | Kariéra | Kontakt

empiria@empiriajazyky.eu
© Empiria - Brána do sveta jazykov