Naše triedy sú vybavené tak, aby zodpovedali požiadavkám i najnáročnejšieho klienta ( k dispozícií sú zahraničné časopisy, noviny,
knižná literatúra, občerstvenie). Pre našich študentov zabezpečujeme aj predaj cudzojazyčných materiálov, učebníc gramatiky,
slovníkov i CD.

Našu výuku cudzích jazykov zabezpečujeme na základe najmodernejších učebných materiálov z vydavateľstva
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, ktoré podporujeme používaním audio - vizuálnej techniky a množstvom ďaľších doplnkových
materiálov.

SKUPINOVÉ


Určené pre profesionálov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti v konkrétnych oblastiach - obchod, bankovníctvo, turizmus,
zdravotníctvo (tiež podľa individuálnych požiadaviek zákazníka). Kurz zahŕňa praktické precvičovanie situácií v profesionálnom živote,
ako napr. pracovné stretnutia, prezentácie, telefonovanie, písanie listov i obchodných e-mailov.

 • Kurz prebieha 2-krát do týždňa po 90 minút v popoludňajších hodinách alebo podľa dohody. Klienti si na úvodnej hodine
  stanovia rozvrh, ktorý ale následne musia dodžiavať. Kurz prebieha počas zimného a letného semestra, so začiatkom v
  septembri a ukončením v júli.

 • Noví klienti majú možnosť do kurzu pristúpiť i v priebehu výuky za podmienky úspešného absolvovania vstupného testu.

 • Aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu našej výuky, počet osôb v skupine je limitovaný výhradne na 4-5.

 • Klienti sú na základe písomného vstupného testu rozdelení do úrovní od úplných začiatočníkov až po úplne pokročilých

 • Počas celej výuky sa na našich kurzoch zameriavame hlavne na komunikačnú zložku, čo je zároveň i naším
  hlavným cieľom.

 • Klienta učíme hlavne flexibilne reagovať v rôznych reálnych životných situáciách v styku s cudzím jazykom, či už na pracovisku
  alebo pri rôznych spoločenských situáciách.

 • Našou silnou stránkou je pravidelné opakovanie prebraného učiva, utvrdenie sa v jeho pochopení, testovanie klienta
  počas celého semestra a to nie len písomne (formou postupových testov do ďaľšieho semestra), ale aj testovanie
  komunikácie,počúvania i čítania. Veľký dôraz kladieme na správnu výslovnosť klienta.

 • Pravidelne vedieme záznam o napredovaní študenta.

 • Na našich hodinách hovoríme výlučne cudzím jazykom!

 • Po absolvovaní príslušnej úrovne má klient možnosť pokračovať vo vyššej úrovni, prípadne pokračovať v konverzačnom kurze
  alebo v kurze so zameraním na obchod, marketing, zdravotníctvo,...Úvod | Profil spoločnosti | Firemná výuka | Kurzy | Doučovanie | Štúdium v zahraničí | Fotogaléria | Kariéra | Kontakt

empiria@empiriajazyky.eu
© Empiria - Brána do sveta jazykov