Naše triedy sú vybavené tak, aby zodpovedali požiadavkám i najnáročnejšieho klienta ( k dispozícií sú zahraničné časopisy, noviny,
knižná literatúra, občerstvenie). Pre našich študentov zabezpečujeme aj predaj cudzojazyčných materiálov, učebníc gramatiky,
slovníkov i CD.

Našu výuku cudzích jazykov zabezpečujeme na základe najmodernejších učebných materiálov z vydavateľstva
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, ktoré podporujeme používaním audio - vizuálnej techniky a množstvom ďaľších doplnkových
materiálov.

MANAŽÉRSKE


Komunikačné a prezentačné zručnosti manažéra


  Zameranie kurzov : komunikačné a prezentačné zručnosti manažéra
  Modely kurzov : základný model, nadstavbový model
  Začiatok výuky : od septembra 2007
  Počet stretnutí : 6 (1 stretnutie = 5 hodín)
  Harmonogram výuky : štandard .. polointenzívna .. intenzívna forma
  Dni výuky : pondelok - sobota (individuálna dohoda)
  Čas konania : dopoludňajšie / popoludňajšie termíny podľa dohody
  Miesto konania : budova spoločnosti Empíria - brána do sveta jazykov
  Počet účastníkov : 6 až 8
  Spôsob ukončenia : teoretické a praktické preskúšanie, test-riešenie model. situácií
  Forma ukončenia : certifikát o absolvovaní

Prečo si vybrať práve nás ?

 • flexibilita - kurzy na mieru

 • profesionálnosť

 • inovatívnosť

 • monitoring spätnej väzby

 • interaktívnosť

 • efektivita

 • systémovosť

 • garancia úspechu


Metódy práce s klientom ?

 • výklad (teoretický rozbor problému)

 • hranie rolí (psychodráma)

 • aktívne sociálne učenie

 • videotréning

 • prípadové štúdie a cvičenia

 • dialóg, monológ, diskusia

 • prvky arteterapie


Druhy - modely kurzov

 • základný model - obsiahle portfólium komunikačných a prezentačných zručností využiteľných v bežnej praxi.

 • nadstavbové modely - možnosť variabilnej kombinovanosti jednotlivých celkov na základe požiadaviek klienta,
  možnosť užšej profesnej špecializácie.


Čo kurzy ponúkaju ?

 • teoretické vedomosti

 • praktickú aplikáciu

 • nácvik zručností v modelových situáciach

 • vedomú korekciu nedostatkov

 • sebareflexiu vlastných výkonov

 • prácu s osobnými predpokladmi


Čo týmito kurzami získate ?

 • využiteľnosť v profesnej orientácii

 • nadhľad

 • motiváciu k pracovnému výkonu

 • pohotovosť v reakciách

 • nárast sebavedomia

 • zvýšenie hodnoty na trhu práce


Úvod | Profil spoločnosti | Firemná výuka | Kurzy | Doučovanie | Štúdium v zahraničí | Fotogaléria | Kariéra | Kontakt

empiria@empiriajazyky.eu
© Empiria - Brána do sveta jazykov